Liittyminen jäseneksi

Jäsenhakemus

Jalkapallon Juniorivalmentajat ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki juniorivalmennuksen parissa toimivat henkilöt. Liittymismaksu on 20 euroa ja se on samalla ensimmäisen vuoden jäsenmaksu. Toisena vuonna jäsenmaksu on 25 euroa. Yhdistyksen vuosikokous vahvisti liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden helmikuussa 2019. Saadut varat käytetään jäsenpalveluiden toteuttamiseen. Saat laskun ja lisätietoa yhdistyksestä sähköpostiisi muutaman vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Käytämme jäsentietoja ainoastaan yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Rekisteriseloste löytyy hakulomakkeen alta.

***

Rekisteriseloste, Jalkapallon Juniorivalmentajat ry


1. Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Jalkapallon Juniorivalmentajat ry (rekisterinumero: 219776, kotipaikka: Helsinki).

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Erkko Meri, erkko.meri@juniorivalmentajat.fi, 050 406 4291

3. Rekisterin nimi

Jalkapallon Juniorivalmentajat ry:n jäsenrekisteri ja valmennuskirjan tilausrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Jalkapallon Juniorivalmentajat ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Valmennukirjan osalta yhdistys kerää ainoastaan nimen ja sähköpostiosoitteen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan (yhteysvaatimus).

5. Tietojen lähde

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään liittymisen/tilauksen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavat tiedot

- Sähköpostiosoite

- Jalkapalloseura, jossa henkilö valmentaa

- Liittymispäivämäärä

Valmennuskirjan osalta kerätään ainoastaan nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutus

Jalkapallon Juniorivalmentajat ry ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään luottamuksellisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietoja käsittelevät ainoastaan yhdistyksen oikeuttamat henkilöt.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.